Integritetspolicy

Information vi samlar in

Vi samlar in följande personuppgifter: namn, e-postadress. Dessa data samlas in för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur vi använder din information

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla vår tjänst, för att kommunicera med dig, och för att säkerställa säkerheten för vår tjänst.

Delning av din information

Vi delar inte din personliga information med tredje part, förutom i de fall som anges i denna policy, eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke att göra det.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av din personliga information. Du har också rätt att begränsa behandlingen av din personliga information, rätten att invända mot behandlingen, och rätten till dataportabilitet.

Säkerhet

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig avslöjande av, eller tillgång till.

Cookies

Vi använder endast nödvändiga cookies på vår webbplats för att möjliggöra inloggning. Vi spårar eller analyserar inte någon användarinformation genom cookies.

Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@mindi.se.