Säkerhet

Datahantering och skydd

Vi tar säkerheten för all data vi hanterar, inklusive patientens personuppgifter, på största allvar. Vår tjänst följer både svenska patientdatalagen och General Data Protection Regulation (GDPR). Detta innebär att vi har strikta rutiner och processer på plats för att skydda all data vi hanterar.

Ljudupptagning och lagring

Vi lagrar inte ljudfiler. Alla ljudsegment som genereras under patientsamtalet hanteras med högsta säkerhet och elimineras löpande under samtalets gång. Det finns ingen komplett ljudfil vid något tillfälle. Ingen ljudinformation behålls eller lagras på något sätt efter samtalets avslut.

Kryptering och anonymisering

All data som vi hanterar, inklusive patientsamtal, avidentifieras och krypteras. Detta innebär att all information är skyddad och anonymiserad, vilket säkerställer att den inte kan kopplas till en individ. Vi följer branschstandarder för kryptering för att säkerställa högsta möjliga säkerhet.